novin_ha: Buffy: gotta be a sacrifice ([got] cersei)
[personal profile] novin_ha
W dniu dzisiejszym wrzucam fragmeny niezatytułowanego dotąd crack-fika do Pieśni lodu i ognia. Fik ten jest AU, spoilery (w tym fragmencie) do trzeciego tomu włącznie, w całym fiku do piątego.

Wszystko w ramach [livejournal.com profile] womenlovefest.


Kontekst: Myrcella bierze ślub z Edrikiem Daynem. Matka i żona dziadka wpadają z wizytą.

- Mamusiu. Przepraszam, że musiałaś czekać. Gdybym wiedziała, że mam się ciebie spodziewać…
- To nie byłabyś właśnie zajęta swoim narzeczonym? – spytała Cersei lodowato. Myrcella wzdrygnęła się.
- Zajmowałaby się nim w jakimś ustronnym miejscu, a służącej kazałaby nam przekazać, że modli się w kaplicy – oceniła Lady Shae. – Lord Tywin i ja pozbywamy się tak nieproszonych gości – dodała w odpowiedzi na zaskoczone spojrzenia pozostałych dam.

Myrcella poczuła rzadkie ukłucie współczucia dla własnej matki. Jakby fakt bycia najstarszą obecną w komnacie kobietą nie stanowił dla niej wystarczającego obciążenia psychicznego.
- Bardzo się cieszę, że przyjechałaś, mamo – powiedziała, niemal zupełnie szczerze. – Czy to znaczy, że postanowiłaś nie bojkotować mojego ślubu?
Cersei wywróciła oczami. – Ellaria ma miękkie serce i słabość do uroczystości. Obwiniam Oberyna, zaraził ją niezdrową romantycznością.

Dokładna natura związku Ellarii, Cersei i Oberyna pozostawała zagadką dla świata. Po bliskim spotkaniu ze śmiercią (i uznaniu za zmarłego) książę Martell udał się na trzyletnią pielgrzymkę dookoła Wolnych Miast, z której wrócił zupełnie nieodmieniony, po to by zostać swoją ukochaną Ellarię w jednopłciowym związku z Cersei Lannister, odpowiedzialną za jego nieomalże-zgon. Następnego dnia wprowadził się do ich domostwa i ogłosił, że Ellaria jest dalej jego najdroższą nałożnicą i że zabije każdego, kto podda czystość i siłę ich uczucia w wątpliwość.

Cersei Lannister zaś śmiało ogłosiła jednopłciowy separatyzm i konieczność zerwania z dwupłciową hegemoniczną ekonomią seksu, w której mężczyźni mogli korzystać z kobiecych ciał w zamian skąpiąc im wszystkiego.

Jej pamiętniki, zatytułowane Byłam niewolnicą uzurpatora, stanowiące manifest przeciwko dwupłciowemu małżeństwu, sprzedawały się świetnie także za morzami.

Jak łączyła to z kohabitacją z Oberynem, czy Oberyn sypiał (tylko) z Ellarią i jak się to miało do tego, że Oberyn miał kiedyś zostać ożeniony z Cersei pozostawało zagadką, której rozwiązania Myrcelli wcale nie spieszyło się poznać.

- Czemu zawdzięczam zaszczyt takiej… nieoficjalnej wizyty?
- Swojej głupocie i uporowi we wstępowaniu w związek małżeński? – zaproponowała Cersei, nadgryzając ciastko.
- Naszej trosce o twoje szczęście – orzekła zdecydowanym głosem Lady Shae, głaszcząc potwornego kocura pod bródką.
- Jeżeli chodzi o porady odnośnie zamków, bram i taranów, to dawno temu dowiedziałam się wszystkiego, co potrzebuję wiedzieć – powiedziała Myrcella ostrożnie. Cersei parsknęła złośliwie.
- Tylko ci się tak wydaje – stwierdziła, teatralnie pociągając nosem. – Gdybyś rzeczywiście wiedziała wszystko, to nie marnowałabyś swojego życia z jakimś tam mężczyzną.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

novin_ha: Buffy: gotta be a sacrifice (Default)
leseparatist

July 2017

S M T W T F S
      1
234 5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags